Đối với một cơ sở đào tạo, thư viện là nơi quan trọng bậc nhất vì tại đó, người học có thể tự tìm cho mình những kiến thức nền tảng và bổ ích. Cùng ý nghĩa đó, Trung tâm Anh ngữ Đại Dương tổng hợp những học liệu quý dành cho những ai đang cần củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức trên con đường tự học. Rất mong họ tìm được tại đây những phương tiện phù hợp để kiến tạo tương lai cho mình.